Master Teologi / Alkitab

Master Teologi (MTh) (Teologi/Alkitab)

1. Pengenalan

Program Master Teologi (Teologi/Alkitab) AGST Alliance direka untuk menghasilkan graduan yang boleh menyampaikan kebenaran Kristian di gereja, seminari teologi dan organisasi Kristian dengan cara yang sesuai secara dinamik untuk konteks Asia. Apabila mereka dilatih untuk berfikir secara teologi dan kontekstual, maka mereka akan dapat melayani gereja Tuhan di Asia dengan lebih berkesan.

Program tersebut adalah tidak menetap di kampus, modular dan sambilan/separuh masa

 • Tidak memerlukan pelayanan besar dan pergolakan keluarga selama beberapa tahun.
 • Pengajian adalah berasaskan atau berdasarkan dalam suasana sosial dan gereja semasa pelajar.
 • Beberapa fleksibiliti adalah mungkin.

2. Untuk Siapa?

Program MTh (Teologi/Alkitab) berkemungkinan sesuai dengan pemimpin Kristian yang

 • … berkhotbah/mengajar di gereja-gereja asia, atau diantara orang-orrang asia.
 • … melatih/memimpin organisasi yang membawa perspektif Kristian kepada masyarakat Asia kontemporari.
 • … mengajar di kolej teologi/Bible Asia, terutamanya kursus teologi, dan memerlukan kelayakan untuk mengajar sehingga peringkat MDiv.
 • … berpikir/menulis tentang topik/tema teologis, dan perlu diinformasikan dengan lebih baik.
 • … mencari pembelajaran sepanjang hayat.

3. Syarat Permohonan

Permohonan MTh (Teologi/Alkitab) harus mempunyai:

 • Ijazah teologi pertama peringkat akademik yang sesuai (biasanya MDiv atau yang setaraf dengannya).
 • Penguasaan bahasa Inggeris: sekurang-kurangnya IELTS 6.0 atau TOEFL 550 (Skor berasaskan komputer 213; skor berasaskan Internet 80).
 • Kemahiran ke tahap MDiv dalam sekurang-kurangnya satu bahasa alkitabiah. [Keperluan ini boleh diperolehi dalam tahun pertama program MTh (Teologi/Alkitab).]
 • Beberapa pengalaman praktikal dalam kepimpinan Kristian, terutamanya dalam berkhotbah/mengajar.

4. Komponen Program

Program AGST Alliance MTh (Teologi/Alkitab) kami adalah 30 kredit, dengan komponen-komponen ini:.

A. Modul

 1. Anda melengkapkan 7 modul untuk 21 kredit. Setiap modul mempunyai nilai 3 kredit.
 2. Anda melengkapkan 1 Pengenalan kepada modul Pengajian Teologi Lanjutan untuk 1 kredit.

Modul menjangkau kira-kira 4 bulan:

 • 6-7 minggu persediaan pra-kampus: bacaan dan tugasan.
 • Sesi intensif 5-6 hari di kampus.
 • 6-8 minggu bacaan dan tugasan selepas kampus.
 • Beberapa modul diajar secara atas talian (online).

Catatan: 9 kredit kerja kursus daripada institusi bertauliah lain boleh menggantikan modul AGST Alliance. Kursus bersilang kredit perlu berada pada tahap akademik yang sesuai dan memenuhi dengan fokus AGST Alliance MTh (Teologi/Alkitab) kami.

B. Tesis

Tesis ini direka bentuk untuk menunjukkan bahawa anda mampu memfokus dan menyepadukan aspek program dengan cekap dengan minat dan kerjaya terancang anda dalam konteks Asia. Topik itu harus timbul daripada konteks unik anda sendiri. Ia akan menunjukkan keupayaan anda untuk memproses kandungan kursus dan bergerak melampauinya.

Tesis anda memerlukan sekurang-kurangnya 6-8 bulan kerja selepas anda melengkapkan modul. Tetapi anda tidak akan bersendirian, penyelia akan membimbing anda melalui proses tersebut.  

5. Topik Modul

 1. Kerohanian Kristian dan Pembangunan Manusia (Christian Spirituality and Human Development)
  … membantu pelajar mengenali ciri-ciri kerohanian evangelis yang tulen, untuk memahami proses pembentukan dalam pembangunan manusia, dan pemuridan Kristian. Mereka juga akan meneroka sumber sumbangan klasik dan kontemporari kepada kerohanian Kristian.
 2. Teologi dan Kontekstualisasi Asia (Asian Theology and Contextualization)
  … memperkenalkan kepada pelajar keperluan untuk teologi alkitabiah dan kontekstual dalam konteks Asia dan secara kritis mengkaji percubaan setakat ini untuk melakukan ini. Pelajar diberi alat dan pemahaman untuk memulakan proses membangunkan teologi kontekstual alkitabiah untuk konteks mereka sendiri.
 3. Hermeneutik Lanjutan (Advanced Hermeneutics)
  … membantu pelajar menangani dua topik: Pertama, dalam hermeneutik Alkitab kontekstual pelajar akan menghargai unsur budaya dalam konteks tafsiran mereka, dan menggunakannya untuk membantu membaca dan mentafsir Kitab Suci. Kedua, dalam tafsiran teologi Kitab Suci pelajar akan melampaui kaedah tatabahasa-sejarah untuk membaca teks-teks alkitabiah berdasarkan konteks sejarah kanonik dan penebusan.
 4. Teologi dan Gereja (Theology and Church)
  … membawa pelajar untuk mengkaji semula doktrin Gereja mereka, menerangkan eklesiologi yang diterima, menganalisis faktor-faktor yang membawa kepada penggubalannya, dan mengenal pasti aspek yang memerlukan perumusan semula berdasarkan pengetahuan semasa dan perkembangan masyarakat.
 5. Teologi dan Isu Kontemporari (Contemporary Theology and Issues)
  … membolehkan pelajar terlibat dengan isu-isu kontemporari secara pastoral, teologi dan praktikal. Teologi yang berleluasa pada abad ke-21 akan diterokai.
 6. Teologi dan Etika Pastoral (Pastoral Theology and Ethics)
  … menyediakan landasan teologi untuk teologi terapan, pelayanan pastoral dan etika pastoral. Ini akan menyediakan sumber daya penting bagi kehidupan moral Kristian dan etika sehari-hari untuk mempersiapkan pelayanan pastoral.
 7. Teologi Alkitabiah (Biblical Theology)
  … menawarkan kepada siswa survei tentang tema pemersatu dan jalur teologi dalam Alkitab.

6. Tarikh Modul

Tarikh-tarikh ini boleh dipinda, tertakluk kepada ketersediaan fasilitator modul dan kemudahan kampus.

7. Harapan/Jangkaan Akademik

Master Teologi (Teologi) / Master Teologi (Alkitab)

Seperti semua program Master Teologi, ini adalah ijazah teologi kedua (sama ada ijazah teologi pertama ialah sarjana muda atau ijazah sarjana), dan oleh itu jangkaan akademik secara semula jadi lebih tinggi daripada ijazah teologi pertama anda.

MTh (Teologi) diletakkan pada tahap yang mencerminkan keupayaan anda untuk menunjukkan kemahiran ini:

 • Memahami apa yang sedang terjadi dalam suatu topik, bukan hanya apa yang terjadi (‘mendalami’).
 • Baca, rumuskan dan bincangkan teks dan penyelidikan berkualiti yang telah dijalankan sehingga peringkat kedoktoran.
 • Menilai secara kritis sudut pandangan alternatif
 • Gunakan sumber utama
 • Hadapi tafsiran berbeza yang mungkin anda tidak bersetuju…
 • Nyatakan soalan-soalan yang penting dalam sesuatu topik.
 • Mengenal pasti teks berkualiti penting yang berkaitan dengan bidang topik dengan cekap dan menggunakannya secara kritis.
 • Menggunakan sepenuhnya dan cekap menggunakan kemudahan perpustakaan, serta sumber elektronik dan internet.
 • Mempersembahkan bahan bertulis dalam format yang sesuai dan mengikut panduan gaya yang diiktiraf.
 • Tulis sedemikian rupa sehingga poin-poin yang dibuat dapat dipertahankan secara logis.

8. Kriteria Penilaian

9. Yuran & Kos

Master Teologi (MTH) (Teologi/Alkitab)

Pelajar akan membayar RM990 (untuk tiga kredit) setiap modul pada permulaan setiap modul. Pelajar akan membayar yuran tesis apabila mereka memulakan tesis mereka. Ia juga boleh dipecahkan kepada dua ansuran.

10. Mohon Di Sini

Borang Permohonan

Borang Rekomendasi

11. Orang Yang Boleh Dihubungi

Untuk soalan-soalan berkenaan Program Master Teologi/Alkitab, sila hubungi:

Rev. Aliza Mesir
Email: mthbm@agstalliance.org
Tel.: +6011-3627 3448